Jump to content
Forum | Bia2.com
Siamak

Persian Jokes

Recommended Posts

- تركه به رفيقش ميگه: ميخوام دختر شاه رو بگيرم! رفيقش ميگه: چرت نگو مومن! مگه كشكيه؟! تركه ميگه: بابا من كه راضيم، ننم هم كه راضيه، فقط مونده شاه و دخترش!

 

2- اصفهانيه داشته تو خيابون ميرفته كه يهو ميبينه اوضاع دل و روده خرابه . . . . .

 

3- تركه شاكي ميره ثبت‌احوال، ميگه: آقا اين اسم من خيلي ضايست، بايد حتماٌ عوضش كنم. كارمنده ازش ميپرسه، مگه اسمتون چيه؟ تركه ميگه: اصغرِ ان‌چهره! كارمنده ميگه: آره خوب حق داريد، بايد حتماً عوضش كنيد. حالا چه اسمي ميخوايد بگذاريد؟ تركه ميگه: اكبرِ ان‌چهره!

 

4- تركه پرتقال خوني ميخوره، ايدز ميگيره!

 

5- از تركه ميپرسن: ميدوني USA مخفف چيه؟ ميگه: يوم‌الله سيزده آبان!

 

6- تركه رفته بوده تماشاي مسابقه دو و ميداني، وسط مسابقه از بغليش ميپرسه: ببخشيد، اينا واسه چي دارن ميدون؟! يارو ميگه: براي اينكه به نفر اول جايزه ميدن. تركه يوخده فكر ميكنه، ميپرسه: پس بقيشون واسه چي دارن ميدون؟!

 

7- تركه ميره واسه تلفن همراه ثبت نام ميكنه، بهش ميگن: تا سه ماه ديگه بهت تحويل ميديم. تركه هم رو كمربندش مينويسه: به زودي دراين مكان يك عدد موبايل افتتاح خواهد شد!

 

8- زنِ تركه دو قلو ميزاد،‌ تركه ميره صورت حساب بيمارستان رو حساب كنه،‌ به يارو ميگه:‌ حاج آقا ارزون حساب كن هردوشو ببرم!

 

9- تركه تصادف ميكنه، ملت علاف ميريزن دورش و شروع ميكنن نظر كارشناسي دادن. بالاخره بعد يك مدت افسر راهنمايي مياد، منتها اونقدر ملت هركدوم واسه خودشون چرت و پرت ميگفتن كه صداي افسره به جايي نميرسيده. تركه شاكي ميشه، داد ميزنه: ساكت.. ساكت... ايلده ديگه اينجا كسي جز جناب سروان حق گه خوردن نداره!

 

10- تركه ميرسه سر يك صحنة تصادف، از يكي ميپرسه: ببخشيد قربان، اينجا چه خبره؟ يارو هم ميگه: هيچي آقا، اين بدبخت گوزپيچ شده! تركه ميره تو فكر، بعد يك مدت يك بنده خداي ديگه مياد از تركه ميپرسه: ببخشيد اينجا چي شده؟ تركه ميگه: ايلده منم خوب نفهميدم، نميدونم اين بابا پيچيديه گوزيده، گوزيده پيچيده، سر پيچ گوزيده؟!

 

11- تركه از طبقه صدم يه ساختمون مي‌پره پايين، به طبقه پنجاهم كه ميرسه ميگه: خب الحمدالله تا اينجاش كه بخير گذشت!

 

12- زنِ تركه دو قلو ميزاد،‌ تركه ميره صورت حساب بيمارستان رو حساب كنه،‌ به يارو ميگه:‌ حاج آقا ارزون حساب كن هردوشو ببرم!

 

13- تركه سوار آسانسور ميشه، ميبينه نوشته‌: ظرفيت 12 نفر. باخودش ميگه: عجب بدبختيه‌ها! حالا 11 نفر ديگه از كجا بيارم؟!

 

14- تركه ميميره، باباش رضايت نميده!

 

15- از تركه ميپرسن: به نظر شما اگه آمريكا افغانستان و عربستان رو بگيره، به كره و چين هم حمله كنه تكليف ايران چي ميشه؟ تركه ميگه: ايلده چي ميشه نداره كه، ايران ميره جام جهاني!

 

16- دو تا بلوچه ميرن تهران يك فولكس قورباغه اي ميخرن، برميگردن طرف بلوچستان. نزديكاي زاهدان يهو فولكسه خاموش ميشه، هركار ميكنن ديگه روشن نميشه. يكيشون برميگرده به اون يكي ميگه: اوره ياسروك، برو نگاه كن ببين ماشين چه مرگش زده. ياسروك ميره درِ كاپوتو باز ميكنه، يك نگاه ميكنه با تعجب ميگه: اوره كَريموك! بيا كه ماشين موتور انداخته! خلاصه اولي پياده ميشه مياد يك نگاه ميندازه، ميگه: برو از صندوق عقب ابزار بيار، خودم درستش ميكنم! خلاصه ياسروك ميره درِ صندوق عقب رو وا ميكنه، يهو داد ميزنه: اوره كريموك! بيا كه از تهران تا اينجا دنده عقب اومديم!

 

17- تركه ميگوزه، دنبال پوكش مي‌گرده!

 

18- از تركه ميپرسن: چند تا بچه داري؟ 4 تا از انگشتاشو نشون ميده، ميگه: 3 تا! ملت كف ميكنن، ميگن: بابا اينا كه 4تاست؟ تركه انگشت كوچيكشو نشون ميده، ميگه: اين بچة همسايمونه، ولي هميشه خونة ماست!

 

19- لره داروخونه داشته، يك روز جلو در مغازه بزرگ مينويسه: سوسك كش جديد رسيد! خلاصه بعد يك مدت يك بابايي مياد تو ميگه: ببخشيد، جريان اين سوسك‌كش جديد چيه؟ اين خونة ما رو سوسك سر گرفته. لره ميگه: اين دارو خيلي جديده و بازدهيش هم تضمينيه. شما اين دارو رو ميريزيد تو يك قطره چكون، بعد كشيك ميكشيد تا سوسكها رو بگيريد. هر سوسك رو كه گرفتيد، در روز سه نوبت (صبح و ظهر و شب) تو هر چشمش دو قطره ازين دارو ميچكونيد، بعد از يك مدت سوسكها كور ميشن و خودشون از گشنگي ميميرن! يارو كف ميكنه، ميگه: خوب آخه اگه سوسكها رو بگيريم كه همونجا درجا مي‌كشيمشون! لره ميره تو فكر، بعد يك مدت ميگه: آره خوب، ازون راهم مِشِه!

 

20- آبادانيه ميخواسته بره خواستگاري، ديرش شده بوده حواسش پرت ميشه شلوارش رو پشت و رو ميپوشه و با عجله ميدوه تو خيابون، يهو يك ماشين مياد ميزنه درازش ميكنه وسط خيابون. رانندهه مياد بالا سرش، ميگه: طوريت كه نشده؟ آبادانيه يك نگاه به سر تا پاش ميكنه، چشمش ميافته به شلوارش، ميگه: چي چيو طوري نشده، ولك زدي حسابي پيچوندي!

 

21- ميخواستن لره رو شكنجه روحي بدن، ميفرستنش تو يك اتاق گرد، ميگن برو يك گوشه بشين!

 

22- به تركه ميگن: بچه كجائي؟ ميگه بچه U.S.A.! ملت هم كف ميكنن ميگن آخه چطور ممكنه؟ تركه ميگه: ايلده بچهة يونجه‌زارهاي سرسبزِ آذر بايجانم!

 

23- تركه داشته جلو دو سه تا دختر افه ميومده، يهو تلنگش در ميره. واسه اينكه ضايع نشه، دستشو ميگذاره بغل دهنش، داد ميزنه: گـــــــوزيـــــــه... گوووووز!

 

24- آرداواس بعد بيست سال از آمريكا برميگرده ايران و يك ساندويچ فروش ميزنه. روز اول، تركه مياد ميگه: قربون دستت، يك ساندويچ سوسيس بده. آرداواس كه هنوز خوب از حال و هواي ديار كفر درنيومده بوده، ميپرسه: "تو گو" بدم؟ تركه شاكي ميشه، ميگه: نه مرتيكه، تو نون بده!

 

25- به تركه ميگن: كجا داري ميري؟ ميگه: دارم برميگردم!

 

26- تركه ميره پيتزا فروشي، ميگه: ببخشيد پيتزا بزرگ چنده؟ يارو ميگه: 2000 تومن. تركه يكم بالا پايين ميكنه، ميگه: پيتزا متوسط چنده؟ يارو ميگه: 1000 تومن. باز تركه يوخده با پولاي جيبش ور ميره، ميگه: پيتزا كوچيك چنده؟ يارو ميگه: 700 تومن. تركه دست ميكنه تو جيبش يك صد تومني درمياره، ميگه: قربون دستت داداش، يك جعبه اضافه به ما بده!

 

27- دو تا چسه داشتن باهم بازي ميكردن، يك گوزه مياد بهشون ميگه: منم بازي ميدين؟ چسا ميگن: تُچ! گوزه ناراحت ميشه، ميگه: آخه چرا؟ چسا ميگن: آخه مامانمون گفته بي سر و صدا بازي كنيم!

 

28- تركه كليدش رو تو ماشين جا ميگذاره، تا بره كليد ساز بياره زن و بچش دو ساعت تو ماشين گير ميكنن!

 

29- بعد از عمري داريوش مياد ايرن، اجرا زنده ميگذاره تو استاديوم آزادي. خلاصه ديگه ملت داشتن خودشون رو خفه ميكردن، داريوش هم مياد خياي حال بده، از ملت ميپرسه: چي ميخواين براتون بخونم؟ يك تركه ازون پشت داد ميزنه: اِبـــي بـخـــون.. اِبـــي بـخـون!

 

30- از تركه ميپرسن چندتا بچه داري؟ انگشت كوچيكشو نشون ميده، ميگه: هفت تا! ملت كف ميكنن، ميگن: بابا اين كه فقط يكيه! ميگه: آخه دادم mp3ش كردن!

 

31- تركه ميره مسابقه بيست سوالي، رفقاش از پشت‌ صحنه بهش ميرسونن كه: جواب برج ايفله، فقط تو زود نگو كه ضايع شه. خلاصه مسابقه شروع ميشه، تركه ميپرسه: تو جيب جا ميگيره؟ ميگن: نه. تركه ميگه:...ها! پس حتماٌ برج ايفله!

 

32- تركه ميره مسابقه بيست سوالي، رفقاش از پشت‌ صحنه بهش ميرسونن كه: جواب خياره، فقط تو زود نگو كه ضايع شه. خلاصه مسابقه شروع ميشه، تركه ميپرسه: تو جيب جا ميگيره؟ ميگن: نه. تركه ميگه: بابا اين عجب خيار گنده‌ايه!

 

33- تركه ميخواسته تو يك ادارة دولتي استخدام شه، ميبرنش گزينش. اونجا يارو ازش ميپرسه: شما وقتي ميخواين وارد مستراح شيد، با پاي راست وارد ميشيد يا با پاي چپ؟! تركه هول ميشه، ميگه: ايلده شما منو استخدام كنيد، من با سر وارد ميشم!

 

34- عمليه شب جمعه‌ نشسته بوده تو حياط واسه خودش بساط ميزوني جور كرده بوده و تو حال بوده، كه يهو يك توپ از آسمون مياد ميزنه بساط منقل و وافورش رو به گند ميكشه. خلاصه بدبخت صاب وافور همينجوري هاج و واج نشسته بوده داشته به شانس گند خودش لعن و نفرين ميفرستاده، كه يهو صداي زنگ در بلند ميشه و حالا زنگ نزن كي زنگ بزن! جناب عملي با هزار بدبختي، خودشو ميرسونه دم در، ميبينه پشت در يك بچه ده-يازده ساله واستاده، هي داد ميزنه: توپم...توپم! يارو خيلي شاكي ميشه، ميگه: اي بي ظرفيت! بابا خوب منم توپم... ديگه نميام كاسه كوزه مردم رو بهم بزنم كه!

 

35- ماشين تركه رو تو روز روشن، جلو چشماش ميدزدن، رفيقاش ميدون دنبال ماشينه و داد ميزنن: آاااي دزد! بگـــيـــرينش! يهو تركه داد ميزنه: هيچ خودشو ناراحت نكنيد.. هيچ غلطي نميتونه بكنه! رفيقاش واميستن، ميپرسن: چرا؟ تركه ميگه: ايلده من شمارشو برداشتم!

 

36- تركه ميافته تو چاه، فاميلاش سند ميگذارن درش ميارن!

 

37- تركه ميره قنادي، ميگه: ببخشيد كيك هفتاد طبقه داريد؟! يارو ميگه: نخير نداريم. فردا دوباره تركه مياد، ميپرسه: شرمنده، كيك هفتاد طبقه داريد؟ باز قناده ميگه: نخير نداريم. خلاصه يك هفته تمام هر روز كار تركه اين بوده كه بياد سراغ كيك هفتاد طبقه بگيره و قناده هم هرروز جواب ميداده كه نداريم. آخر هفته قناده با خودش ميگه: اين بابا كه مشتري پايس... بگذار يك كيك هفتاد طبقه براش بپزيم، يك پول خوبي هم شب جمعه‌اي بزنيم به جيب. خلاصه بدبخت قناد تمام پنج شنبه-جمعه رو ميگذاره يك كيك خوشگل هفتاد طبقه رديف ميكنه. شنبه اول صبح تركه مياد، ميپرسه: ببخشيد، كيك هفتاد طبقه داريد؟! يارو با لبخند بر لب ميگه: بعله كه داريم، خوبشم داريم! تركه ميگه: قربون دستت، 500 گرم از طبقة بيست چهارمش به ما بده!

 

38- پرچم عربستان رو به تركه نشون ميدن، ازش ميپرسن: اين پرچم كجاست؟ تركه يوخده فكر ميكنه، ميگه: پرچم اسپانيا! ملت جا ميخورن، ميگن: آخه چرا اسپانيا؟! تركه ميگه: ايلده خودتون نگاه كنيد، روش نوشته: الاله‌لاله‌لالا!

 

39- تركه سوار هواپيما ميشه، ميشينه كنار دست يك پيرمرده. خلاصه سر صحبت باز ميشه و اين دوتا نسبتاٌ با هم رفيق ميشن. وسطاي راه، يك مهمون دار مياد از پيرمرده ميپرسه، پدر شما شكلات ميل داريد؟ پيرمرده ميگه: نه خيلي ممنون، من بواسير دارم. مهمون داره از تركه ميپرسه: شما چي؟ تركه مياد تريپ رفاقت بگذاره، ميگه: نه مرسي. اين رفيقمون بواسير داره، باهم ميخوريم!

 

40- تركه كارت تلفن ميخره، عجالتاً اول ميده پرسش كنن!

 

41- تركه سرش ميخوره به ميلة وسط اتوبوس، جا به جا ولو ميشه كف اتوبوس. بعد از چند لحظه، چشماشو باز ميكنه ميبينه ملتي كه واستادن بالا سرش ميله رو گرفتن، ميگه: ولش كنين ببينم چي ميگه!

 

42- از تركه ميپرسن: ببخشيد ساعت چنده؟ ميگه: والله تقريباٌ سه و خورده اي. ميپرسن: ببخشيد، دقيقاٌ چنده؟ ميگه: دقيقاٌ هفت و سي و يك دقيقه!

 

43- تركه صبح از در خونه مياد بيرون، ميبينه سر كوچه يك پوست موز افتاده، با خودش ميگه: اي داد بيداد، باز امروز قراره يك زميني بخوريم!

 

44- تركه با كايت ميكوبه به ساختمون بانك كشاورزي، 730 نفر كشته ميشن!... البته از خنده!

 

45- يه هواپيما تو قبرستون تبريز سقوط ميكنه، فردا راديو تبريز ميگه: شب گذشته يك فروند هواپيماي توپولوف در حومة شهر تبريز سقوط كرده و تا اين لحظه 34513 جسد كشف شده! عمليات براي يافتن اجساد بقيه قربانيان همچنان ادامه دارد!

 

46- از عربه نوار مغزي ميگيرند، ميبينند بيست دقيقه اولش خاليه!

 

47- تركه پسرشو ميگذاره دانشكده افسري، رفيقاش بهش ميگن: بابا اينكه درسش خوب بود، ميگذاشتي دكتري، مهندسي چيزي ميشد، تركه ميگه: آخه ميخوام وقتي درسش تموم شد باهم كلانتري باز كنيم!

 

48- تركه ميره خواستگاري، اسم دختره پروانه بوده ولي تركه قاط زده بوده، يك بند بهش ميگفته آهو خانوم! خلاصه وقتي دختره مياد چايي تعارف كنه، تركه ميگه: دست شما درد نكنه آهو خانوم! دختره شاكي ميشه، ميگه: بابا اسمه من پروانه‌ست نه آهو.تركه ميگه: اي بابا فرقي نداره... حيوون حيوونه ديگه!

 

49- تركه خودكارش تموم ميشه، ترك تحصيل ميكنه!

 

50- دو تا كرم آباداني تو روده يك بدبختي زندگي مي‌كردن، يك روز يكيشون بيدار ميشه، ميبينه دومي با كت شلوار و كروات و عينك آفتابي و كيف سامسونت داره آخر روده قدم ميرنه. .ازش ميپرسه: تيپ زدي، با كسي قرار داري؟! دومي ميگه: نه ولك, با گ.. بعدي پرواز دارم!

 

51- تركه دنبال دزد ميكنه، از دزده جلو ميزنه!

 

52- عربه با دو تا خيار در دست ميره توي يك بقالي، ميگه:حاج آقا خيارشور داري؟ بقاله ميگه: بله. عربه ميگه: پس ولك بي زحمت اين دوتا رو هم بشور!

 

53- به آبادانيه خبر ميدن كه بابات مرده، ميگه: آخ جون... از فردا تريپ مشكي!

 

54- تو اردبيل معلمه از شاگردش ميپرسه: دو دو تا چند تا ميشه؟ پسره ميگه: شونزده تا! يارو شاكي ميشه، ميگه: همين خنگ بازيا رو در مياريد كه ملت ميگن تركا خرن! دو دو تا ميشه چهارتا، ديگه اگه خيلي بشه، ميشه هشت تا!

 

55- يارو ميره تو يك قهوه‌خونه، به قهوه‌چي ميگه: داش حال ميكني يك جك عربي بگم؟! قهوه‌چيه ميگه: ببين ولك، من خودم عربم، اين يارو هم كه كنار دستت نشسته هم عربه، درضمن قهرمان كشتيه. اوني كه رو ميز سمت چپ نشسته هم عربه، درضمن معمولاٌ با خودش دو تا قمه داره. حالا هنوز ميخواي جك عربي تعريف كني؟! يارو ميگه: نه والله، حوصله ندارم سه بار توضيح بدم چي شد!

 

56- سه تا تركه رفته بودن ايستگاه راه‌آهن، تا ميرسن تو يهو قطار حركت ميكنه، اينها هم ميگذارن دنبال قطار حالا ندو كي بدو! خلاصه بعد از هزار بدبختي، يكيشون ميرسه به قطار و ميپره بالا و دستشو دراز ميكنه دومي رو هم سوار ميكنه، ولي سومي بندة خدا هرچي ميدوه نميرسه. خلاصه خسته و كوفته برميگرده تو ايستگاه، يك بابايي بهش ميگه: آقاجان چرا اينقدر خودتونو خسته كرديد؟ قطار بعدي نيم ساعت ديگه حركت ميكنه، واميستاديد با اون ميرفتيد. تركه نفس زنان ميگه: ايلده منم نميدونم! والله من فقط قرار بود برم، اون دوتا رفيقام اومده بودن بدرقم!

 

57- تركه بيهوا مياد تو اتاق، خفه ميشه!

 

58- يك شب تلوزبون فيلم سينمايي خانه كوچك رو گذاشته بوده، تو فيلم مرده به زنش ميگه: شب بخير لورا. يهو تو لرستان ملت همه تلوزيون رو خاموش ميكنند، ميرن ميخوابن!

 

59- تركه و لره رفته بودن شكار، تركه از دور يك شير م&

Share this post


Link to post
Share on other sites

يه تركه يه سوتين تو خيابون پيدا ميكنه ميزنه زير گريه ميگه : آخي الهي بميرم اين كلاه لاله و لادن بوده تتما !!!

 

رشتيه زنشو تو فيلم سوپر ميبينه بهش ميگه شانس آوردي فيلم بود !!!

 

يك روز يك ببعي گرسنهاش ميشه يك سي دي پيدا ميكنه ميخوره ميگه دوف دوف بع بع

 

يارو ميره واكسن بزنه دكتره ميگه چپ بزنم يا راست؟ ميگه جان مادرت كون ما رو وارد سياست

 

به رشتي ميگن زنت با 5 نفر مرد تو يه پرايد بودن

ميگه چه پرايدي بوده 6 نفر توش جا شده

 

تركه زنش تامله ميشه براش كمربند لاغري ميخره

 

 

يه روز يه تركه تو پارك ميفته زمين ميبينه دارن نگاهش ميكنن از خجالتي تا خونه سينه خيز ميره

 

 

يه روز يه زابلي ميره استخره شنا.براش اهنگ تايتانيك رو ميزارن طرفو جو ميگيره تو اب غرق ميشه.

 

يه لره به يه دختره مي گه بوس مي دي؟

دختره مي گه نه

لره مي گه من واسه خودت گفتم اگرنه من زن دارم

 

به يه ترك ميگن كمتر از مثقال هم داريم ؟

ميگه : چس مثقال

 

يه روز يه تركه داشت براي دوستش از سفرش تعريف مي كرد

گفت:يه روز رفتم شمال رفتم توي آب يه كوسه دنبالم كرد من بدو اون بدو رفتم بالاي درخت خلاصه از دستش فرار كردم

دوستش گفت:تو رفتي شمال رفتي توي آب يه كوسه دنبالت كرد(درياي شمال كوسه نداره) تو بدو اون بدو روي آب يا زيرآب

تركه گفت:من مجبور بودم مي فهمي

 

 

دختر زرنگ+پسر زرنگ=دعوا

دختر زرنگ+پسر اتمق=عشق

دختر اتمق+پسر زرنگ=سكس

دختر اتمق+پسر اتمق=ازدواج

 

 

تركه مي ره قله اورست بهش مي گن انگيزه شما از اين فتت بين المللي چي بود؟ميگه والا انگيزه نداشتم بار خورد رفتيم.

 

يه روز تو قزوين تو صف نونوايي يه نفرو برق ميگيره 30 نفر كشته ميده!

 

يك روز تركه مي خواد بره كربلا اتوبوس امام تسين رو سوار مي شه

 

يه نفر از آسانسور بالا ميره ميگه براي سلامتيه اقاي راننده صلوات

 

يه روز يه مگس روي آشغال ها نشسته بوده و مي گفته منو اين همه خوشبختي متاله

 

سوسکه می خواسته عملیات انتتاری انجام بده بمب می بنده به خودش میره زیر دمپایی

 

سوسکه مست می کنه میره دم شرکت پیف پاف می گه بیان بیرون می خوام خوار مادرتونو بگا بدم

 

يه روز يه جوجه ميره پارتي بعد جِو مي گيرتش ميگه جيكس جيكس جيكس

 

 

يه بار دوتا ني ني كنار هم خوابيده بودن.پسره به اون يكي مي گه:تو دختري؟اونم مي گه:نميدونم.پسره ميگه خب بذار من الان ميرم ميبينم.ميره زير پتو .بعد از چند دقيقه مياد ميگه تو دختري.دختره ميگه از كجا فهميدي؟ميگه آخه جورابات صورتيه!

 

يهروزبه تركه ميگن راست است كه ميگن سيو همان سيب است ميگه نبابا چند تاشو خوردم صابون بود

 

يه روز يه سرهنگ ميره پادگان ميبينه همه سربازا با شورت دارن تو پادگان ميگردن ... داد ميزنه اين چه وضعشه ؟؟؟ بهش ميگن يه سرباز قزويني فرار كرده براش تله گذاشتيم !!!

 

قزوينيه بچشو ميبره مدرسه ميگه : اين بچه رو تربيتش كنيد .... ناظم مدرسه پرسيد مگه چكار كرده ؟ .. قزوينيه ميگه : روي بخاري عكس باسن كشيده ..هم اونجاي منو سوزونده هم دست داييشو هم لب بابابزرگشو !!

 

قزوينيه به دوستش زنگ ميزنه ميگه : فردا شب يه سكس پارتي گرفتم توپ ...بخور بخور و بزن بزن ...دوستش ميگه دمت گرم ..كيا هستن تالا ؟؟؟ قزوينيه ميگه نخواستم زياد شلوغ بشه فقط خودمو خودت !!!

 

يه ياكريم با يه مرغ عشق عروسي ميكنه بچشون ميشه كريم عشقي...........

 

بچه گوريله با مامانش ميگه : مامان چرا ما اينقده زشتيم ؟؟؟ مادرش ميگه : برو خدا رو شكر كن شبيه ايني كه داره الان اين جك رو ميخونه نيستي !!!(ناراتت نشو شوخی کردم با اون ترکه بودم

Share this post


Link to post
Share on other sites

تركه خيارميخوره كون خيارتلخ بود.ميگه اه چقدركونت تلخ بود.خيارميگه فكرميكني كون خودت خيلي شيرينه؟

---

زنه از شوهرش ميپرسه:شما مردها وقتي با هم هستيد در مورد چي صحبت ميكنيد؟مرده ميگه:در مورد همون چيزهايي كه شما صحبت ميكنيد.زنه ميگه:واي شما چقدر بي تربيت هستيد

---

از يه خره مي پرسند:راسته كه تركها خرند؟خره ميگه:والا يه صحبتهايي شد اما ما زير بار نرفتيم

---

يه روز دو تا مگس با هم درد دل ميكردند . اولي ميگه كه امروز نشستم روي يك زخم و غذاي سيري خوردم . دومي ميگه ‘ ولي من حالم داره بهم ميخوره . دومي ميپرسه چرا؟ اولي ميگه " داشتم گوه ميخوردم كه يك مو توش ديدم و اين مو حالمو بهم زد

---

يه روز يه تركه تو اتوبوس مي گوزه همه مي زنند زير خنده تركه مي گه اگه مي دونستم اينقدر خوشتون مي آد واستون مي ريدم

---

يه زنه حامله بوده هر كاري مي كردن بچه به دنيا نميومده ميرن سونوگرافي ميكنن ميبينن بچه 2 قولو پسر جلو دختر واستاده ميگه به جون آبجي اگه بزارم لخت بياي بيرون

---

بچه با اشاره به يك خانوم حامله _ مامان مامان چرا شكم اون خانوم باد كرده

مادر _ براي اينكه زير شكمشو يه مار گزيده

---

يه روز يه كره خر به مامانش مي پرسه چرا ما هر وقت كه راه مي ريم سرمونو پايين ميگيريم مادر ميگه

چي بگم مادر ترك ها كه براي ما ابرو نذاشتن

كه ما سرمو نو نبالا بگيريم

---

به يكي ميگن با مسعود جمله بساز :ميگه احمدوعلي رفتن فوتبال ميگن بهش پس مسعودش كو؟ ميگه مسعود خواب مونده

---

به يه تركه ميگن تا حالا ماشين هول دادي؟

ميگه نه,ولي يه بار تو ماشين هول شدم دادم

---

يه رشتيه زنش بچه دار نميشه خونشونو از اين محل ميبره اون محل

---

يه تركه و يه زن رشتي تو آسانسور بودن .زنه لباسشو درمياره و مي گه كاري كن كه احساس كنم زنم.تركه هم لباسشو در مياره ميگه بگير همشو بشور

---

ترك با جت مي ره بندر عباس زود ميرسه بعدبه راننده ميگه اگه ميدونستم نزديكه مزاحم نمي شدم

---

يه تركه به دوستش ميگه ميدوني چرا آذربايجان غربي و شرقي كردند ؟

دوستش ميگه نه

نركه ميگه خوب براي اينكه خر توخر نشه ديگه

---

به تركه ميگن شيري يا روباه ميگه مگه خرچشه؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

يه روز به يه فارسه ميگن شما تركيد ميگه نه چشماتون غشنق مي بينه

---

يك روزي دختري به مامانش ميگه پول بده .مامانش ميگه من ديروز به تو پول دادم چكارش كردي؟ او گفت:به پيرزن فقيري دادم .مادرش گفت:افرين .حالا آن پيرزن كي بود؟او گفت :شكلات فروش

---

تركه خيارميخوره كون خيارتلخ بود.ميگه اه چقدركونت تلخ بود.خيارميگه فكرميكني كون خودت خيلي شيرينه؟

---

زنه از شوهرش ميپرسه:شما مردها وقتي با هم هستيد در مورد چي صحبت ميكنيد؟مرده ميگه:در مورد همون چيزهايي كه شما صحبت ميكنيد.زنه ميگه:واي شما چقدر بي تربيت هستيد

---

از يه خره مي پرسند:راسته كه تركها خرند؟خره ميگه:والا يه صحبتهايي شد اما ما زير بار نرفتيم

---

يه روز يه تركه مي ره توالت وفتي مي آد بيرون مي بينند داره با چوب به كون خودش مي زنه مي گن چرا اينكارو مي كني مي گه پدر سگ رفته اون تو صداشو براي من بلند مي كنه

---

يه روز يه خروسه مي ره تخم مرغ بخره مغازه دار تعجب مي كنه بهش مي گه شما ديگه چرا؟ شما كه خودتون توليد كننده هستين !!

خروسه مي گه نه آقا ما هنوز نامزديم

---

يه بار 2 تا جوجه به هم قول مي دن وقتي بزرگ شدن با هم عروسي كنن فوقتي بزرگ مي شن مي بينن 2 تاشون خروسن

---

تركه ميره پمپ بنزين طرف مي گه بنزين معمولي بزنم يا سوپر

تركه ميگه بي ناموس زن وبچه توماشين نشسته

---

از شخصي پرسيدندتفاوت بين زن حامله و بادكنك چيست .

جواب داد بازن حامله ابتدابازي ميكنند سپس باد ميشود اما بادكنك را ابتدا باد ميكند سپس با ان بازي ميكنند

---

يه روز به يه تركه ميگن چقدرخري ميگه هنوز بابامو نديدي

---

يه روز يه پسره به يه دختره ميگه خانم يه لب ميدي كه با آتيش لبت سيگارمو روشن كنم ؟ دختره ميگه نه نميدم كه كونت بسوزه با آتيش اون روشن گني

---

يه روز يه رشتيه ميره كلاسه غيرت.بعد تركه به زنش تيكه ميندازه.ميدوه دنباله تركه آخرش ميگيرتش.تركه ميگه ببخشيد.رشتيه ميگه زود باش برو ببوسش از دلش در بيار

---

مادره بچشو داشته مي خوابونده لالايي مي گفته يه هو بچه هه ميگه مامان ميشه خفه شي مي خوام بخوابم

---

Share this post


Link to post
Share on other sites

به تركه ميگن سه تا حيوان نام ببر كه با(خ)شروع بشه ميگه:خودم,خرم,خدابيامرزپدرم

---

يه روز يه زن حامله به شوهرش ميره پارك . تو پارك زن با شوهرش دعواش مي شه و مرد يه لقت مي زنه تو شكم زنه . بچه اي كه تو شكم بوده مي گه : من چكاره بيدم

---

يه باريه اصفهانيه داشته چايي مي خورده يه مگس مي افته تو چاييش بالهاي مگس رو ميگيره ميگه يالا تف كن تف كن

---

ازماره مي پرسندچرا ناراحتي ميگه: يك عمرعاشقش بودم آخرش فهميدم شيلنگه

---

يه روز تركه كلاس رقص باز مي كنه برشكست مي شه بگو چرااخه همش شاباش مي داده

---

تركه با دوست دخترش داشته ميرفته ميرسن به يه خرابه - به دوست دخترش ميگه مياي كار بد كنيم - دختره ميگه چيكار كنيم؟ - تركه ميگه بيا ان كنيم در بريم

---

به يه ترك كه تازه عروسي كرده بود گفتن :

مهر چه قدر كردي

گفت : مهر نامزد بوديم ولي آبان خيلي كردم

---

به رشتيه مي گن افتخار شما چيه؟

مي گه از افتخارات من اينه كه فرزند سه تا شهيدم

---

يك روز رشتيه ميرود خانهشون ميبينه زنش با يه مردي لختي تو حمومن حسوديش ميشه ميره ابگرمكن را خاموش ميكنه

---

يه روز يه تركه توي خيابون يه دختر خوشگل ميبينه ميگه دوست دختر كه ميگن شمايي

---

تركه مامان باباشو ميكشه ميگن چرا كشتي ميگه تازه به رابطيه كثيفشون پي بردم

---

Share this post


Link to post
Share on other sites

ازيه ترك مي پرسندتاحالاماشين هل دادي ميگه تاحالا ماشين هل ندادم ولي يك مرتبه در ماشين هل شدم دادم

---

دوتاجوجه به هم قول ميدن كه وقتي

 

بزرگ شدن باهم ازدواج كنندولي وقتي

 

بزرگ مي شوندمي بينند كه هردوتاخروسن

---

رشتيه به تركه ميگه خاكبرسرت ابروت رفت زنم تو خونه فساد ديدت

---

به يه تركه ميگن : يه پستاندار بي دندان نام ببر

ميكه : مادربزرگم

---

يه تركه ميگوزه 5 متر مي پره جلو

بهش ميگن چرا اينقدر پريدي جلو

ميگه تو دنده بود

---

يه روز تركه از آسمان ميفته روي يك خرميگه خدا از برادري كمت نكنه

---

شباهت پيازبا زن:

هردوشون اشك آدم ودر ميارن تا بخوان لخت بشن

---

ميدوني فرق منشي خوب با منشي خيلي خوب چيه؟

منشي خوب ميگه:صبح بخير رئيس,ولي منشي خيلي خوب ميگه:

صبح شده رئيس

---

معاونت وظيفه عمومي اعلام كردكه رشتيهاي تك پدر معافند

---

ترك باباش ميميره ميگن بابات مرده ميگه عيبي نداره

 

عكس شو دارم

---

يه تركه ميره لب رودخونه خودشو تو اب مي بينه ميگه:آآآه ...عجب خر ماهي بزرگي

---

ما دختران از شما پسران حمايت ميكنيم

سازمان حمايت از نره غولان بد تركيب الاغ

---

رشتي ميره خواستگاري ازش ميپرسن خونه داري؟ ميگه آره , ميگن خونت كجاست؟ ميگه نمي دونم,دوستام گفتن تو زن بگير خونش با ما

---

يه روز يه مارمولك ميره مشهد ميشه مش مولك . ميره مكه ميشه حاج مولك, ميره قزوين ميشه انگولك.

---

Share this post


Link to post
Share on other sites

يه روز معلم مي ياد سر كلاس زيپ شلوارش باز بوده.شاگرد ميگه اقا اجازه زيپ شلوارتون بازه معلم مي گه از اين به بعد اگه زيپ شلوارم باز بود بگو در دفتر بازه. دفعه بعد كه معلم مي ياد سر كلاس هم زيپش باز بوده شاگرد ميگه اقا اجازه در دفتر بازه مدير هم اومده بيرون.

 

 

يه روز يه پيره زنه ميره سر كوچه جلوي تاكسي رو ميگيره ميگه ننه من رو برسون نماز جمعه راننده ميگنه آخه ننه جون امروز سه شنبه است جمعه كه نيست پير زنه ميزنه روي دستش ميگه آخ خدا مرگم بده ديدي حاجي باز ديشب گولم زد

 

رشتيه داشته تو حيات خونش بچشو مينداخته بالا و ميگرفتتش يه دفعه بچش ميوفته تو خونيه ي بقلي رشتيه ميگه خدا رو شكر حق به حق دار رسيد

 

يك روز يك دزد ميره خانه رشتيه ميگه زنت كجاست و مرده ميگه تو اتاق و دزد ميره در اتاق و بعد از نيم ساعت ميآيد بيرون و به مرد خونه ميگه كار زنت را ساختم و مرد ميگويد گولت زدم اون زنم نبود و خواهرم بود

 

يه تركه سوار تاكسي مي شه وقتي مي خواسته پياده شه اصرار داشته از اون در پياده بشه راننده بهش مي گه آقا از همون دري كه كنارت هست پياده شو شاكي مي شه با عصبانيت مي گه چي مي گي كفشامو دم اون در درآوردم

 

تركه يه چراغ جادو پيدا مي كنه دست مي كشه روش غولش درمياد رومي كنه به تركه مي گه دوتا آرزو بكن تا برات براورده كنم تركه ورمي داره مي گه يه نوشابه تگري مي خوام كه هرچي بخورم تموم نشه غوله يه نوشابه براش ظاهر مي كنه يه كم ازش مي خوره مي بينه خيلي خوشمزست و خنكه ورمي داره مي گه يكي ديگه هم از اينا مي خوام

 

ديشب خواب ديدم يك گوني ساعت پيدا مي كني به هركي كه رسيدي يك ساعت دادي به من كه رسيدي نيم ساعت دادي

 

به تركه ميگن چند تا ميوه نام ببر كه با س شروع بشن ميگه سيب

سنجو سحر بهش ميگن سحرم مگه ميوهست ميگه بله يك هلوئيه كه نگو

 

يه تركه زنش حامله نميشده طلاقش مي ده ميره يك زن حامله ميگيره

 

يك روز يك بسيجيه ميره اسباب بازي فروشي چند تا باربي مي بينه

به مغازه داره ميگه

اقا اين خواهر ها چنده

Share this post


Link to post
Share on other sites

از طرف ميپرسن: نظرت در باره دوران نامزدي چيه؟ ميگه:‌ اي بابا! مثل اينه كه بابات برات دوچرخه بخره ولي نگذاره سوارش بشي

Share this post


Link to post
Share on other sites

از طرف ميپرسن: نظرت در باره دوران نامزدي چيه؟ ميگه:‌ اي بابا! مثل اينه كه بابات برات دوچرخه بخره ولي نگذاره سوارش بشي

 

 

hahahahahahahahahahaha :)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

يه رشتيرو ميندازن زندان چند ماه بعد به اون خبر ميدن كه زنت بچه دار شده ميگه بازم اين همسايه ها مارو شرمنده كردند

 

يك تركه داشته شير مي خورده يه هو خفه ميشه علت مرگ را نشستن گاو اعلام مي كنند

 

يه روز يه معلم از شاگرد تركش ميپرسه :يك پستانداره بي دندان نام ببر تركه ميگه :مادربزرگم

 

يه بار تركه يه چايي داغ مي خوره دهنش ميسوزه! مي گه خدا را شكر اگر اين ده متر روده را نداشتيم

كونم مي سوخت

 

اون شب صورت حاجي نوراني شده بود با همه ي بچه ها روبوسي كرد افتابه رو برداشت رفت پشت سنگر صداي انفجار اومد حاجي رو مين ريده بود

 

امام جمعه اردبيل فرمودند : به هنگام نوشيدن اب 3 بسم ا... بگوييد زيرا در اب 3 جن وجود دارد 2 تا هيدروجن 1 اكسيجن

 

يه رشتيه داشت ميمرد به زنش ميگه : زن جان من بميرم تو شوهر ميكني ميگه : مرد تو را به خدا نگو..آره !! مردهميگه : تو يه اين خانه هم مياريش؟ زنه ميگه : مرد تو را به خدا نگو..آره !! مرده ميگه : براش ميرزا قاسميم درست ميكني. زنه گريه كنان ميگه:نه دوست نداره

 

پسررشتيه ميره سربازي وقتي مياد باباش بهش ميگه وقتي تو نبودي ما برات زن گرفتيم...بيا اينم دخترت

 

كمربند شلوار شما ضامن سلامتي باسن شماست" روابط عمومي شهرداري قزوين"

 

رشتيه داشته بچشو ميزده زنش مي گه چكار بچه ي مردم داري؟

 

رشتيه ميره دكتر ميگه من بچه دار نميشم دكتده ميگه تو خونوادتون

سابقه هم داشته ميگه بله بابام

 

يه روزازيه معمارميپرسن نظرت درباره ساختمان بدن خانمها چيه ميگه: نماش که خوبه حالشم عاليه فقط حيف که پذيرايي ودستشوييش يكيه

 

يه روزيه پدركه كور بوده به پسرش پول ميده بره سلماني پسره ميره سينما بعدبرميگرده پدره ميگه:كوببينم چقدرموهاتو كوتاه كردي پسره كونش رونشون ميده پدره ميگه:به به چه طاس كردي فرقم توبازكردي

 

به يه قزويني ميگن چرا ازدواج نميكني ميگه ببم جان هنوز برادرزن مورد علاقه ام راپيدانكردم

 

يك روز به يك تركه مي گند چي شد ترك شدي ميگه وقتي بچه بودم يك خر هار گازم گرفت ترك شدم

 

مگسه دست ميندازه دور گردن دوست دخترش و بهش ميگه ميدوني!از گوه هم بيشتر ميخوامت

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

يك نفر داشته جلويه ساختمان انگشتوشو تو دهنش ميكرده بعد ميگفته يك دو سه....يك نفر ميپرسه مگه داري پول ميشموري كه انگشتتو تو دهنت ميزني طرف ميگه نه دارم ساختما نو ميشمارم ببينم چند طبقه هست

---

يه بار يه تروني به يه اصفهاني ميگه راست ميگن اصفهانيا به خراشون ميگن عمو جون

اصفهانيه ميگه آره عموجون

---

 

تركه يه روز عابر پياده اي رو زير ميگيره همه جمع ميشن ميگن طفلك كشتي تركه ميگه اينو وللش خط ترمزو بچسب

---

يه روز يه تركه ميره خواستگاري,مي بينه دختره سيبيل داره.بهش ميگه شما چرا سيبيل داري؟ دختره گريه مي كنه. تركه مي ره از دلش در بياره, ميگه چرا گريه مي كني؟ مرد كه گريه نمي كنه

---

دختر 12سال ببو . 17سال ليمو . 23سال هلو . 29سال الو . 35سال لبو . 45سال كدو . 55سال لولو

---

يه تركه ميره مستراب وقتي مياد بيرون ميبينن كونش خوني و ماليه

ميپرسن چي شده ميگه : لامسب صداشو واسه من ميبره بالا

---

يه تركه صبح 1000تومن ميندازه توي صندوق صدقات بعد پيش صندوق ميمونه و هركه ميخواد بياد توصندوق پول بندازه ميگه شما ديگه پول نندازين من تا غروب حساب كردم

---

از گوسفند مي پرسند تو به چه سبكي مي ريني؟ ميگه : بسبك گروه آرين!!! مي پرسند:يعني چي؟ ميگه: دونه دونه دونه .... دونه دونه

---

رشتيه ميبينه زنش با يه اقاي ديگه تو حمومه غيرتي ميشه ابگرمكن رو خاموش ميكنه

---

يك تركه داشت راز بقا ميديد . يه دفه گورخر با لقد ميزنه تو شكم الاغ .تركه رو جو ميگيره ميگه محمدياش صلوات

---

تركه ميره جلو آينه خودشو ميبينه ميگه اي خدا من اين يارويه رو كجا ديدم بعد يادش ميافته ميگه: آهان هفته پيش تو سلموني بود

---

يه روز رشتيه ميره خونه ميبينه يه مرده داره با زنش

لاس ميزنه مرده ميگه:اين لبهاي قشنگ مال كيه ميگه :مال تو. ميگه :اين سينه ي تپل مال كيه ؟ ميگه :مال تو

رشتيه ميگه تا نگفته اين دوچرخه هم مال توه من برم

---

يك روز يك رشتيه يه زن ميگيره ميره به دوستاش ميگه يه زن گرفتم حال كنيم

---

به بسيجي ميگن دو خط موازي چيست :دو خط كه به هم نميرسند مگر به دستور رهبر

---

يه روز يه قمري با يه بلبل عروسي ميكنه بچشون مشه قمبل

---

يه روز به يه تركه مي گن ماه عسل با نامزدت كجا مي خواين برين مي گه اگه امام رضا طلب كنه ميريم رامسر

---

يك مامانه داشته برا بچش لالايي مي گفته بچه بعد از يك ربع بلند ميشه ميگه خب خفه شو مي خوام بخوابم

---

يك روز دو تا مگس ازدواج ميكنن .ماه عسل ميرن گه خوري

---

به ترکه ميگن جانباز چند درصدی ؟

ميگه:يک درصد

ميگن:چرا؟

ميگه:خمپاره از کنارم رد شد پشمام ريخت

---

يك تركه به يك دختر مي گه به من يك ماج ميدي؟ دختره ميگه نه تركه مي گه من واسه خودت گفتم وگرنه من كه زن دارم

---

رشتيه به تركه ميگه تو چه جوري مردي تركه ميگه از سرما تركه به رشتيه ميكه تو جه جوري مردي ميگه از تعجب رفتم خانه ديدم عيال لخت خوابيده كسي خانه نبود تعجب كردم مردم تركه ميگه بي پدر مادر در فريزر را باز ميكردي نه من ميمردم نه تو

---

به تركه ميگن دوران نامزدي چه طوريه؟ميگه راستش مثل اين مي مونه كه بابات برات يه دوچرخه بخره ولي نذاره سوارش بشي

---

Share this post


Link to post
Share on other sites

مادر غضنفر ميميره، ازش دليلشو رو ميپرسند ميگه: والله داشت پشت بوم لباس پهن ميکرد پاش سر خورد افتاد! ميگن: پس بخاطر سقوط از ارتفاع مرد؟ ميگه: نه! بعدش افتاد رو کانال کولر همه رو درب و داغون کرد! ميگن پس سرش ضربه خورد مرد؟ ميگه: نه! بعدش افتاد رو بالکن، بالکن خونه رو هم خراب کرد! ميگن پس اونجا مرد؟ ميگه نه: ديگه ديدم دارم خونه خراب ميشم خودم با تفنگ زدمش

Share this post


Link to post
Share on other sites

:))):))):))):)))

:)) :)) :)) :))

sia man bazam az in joka mikham :th

Share this post


Link to post
Share on other sites

:))):))):))):)))

:)) :)) :)) :))

sia man bazam az in joka mikham :th

 

تركه امريكائيه داشتند از ازرائيل سوال ميكردندامريكائيه مي پرسه چند سال ديگه بهترين موشك دنيا رو ميسازيم؟ازرائيل ميگه:400سال ديگه.ميگه چه بد كه من تا اون موقع مردمنوبت به تركه ميرسه ميگه :كي ما ادم ميشيم؟ ازرائيل ميگه والله تا اون موقع عمر من كفاف نميده

---

يه روز يه يارو مست مي كنه ميرود سر نماز وقتي نوبت قنوت ميشه ميگويد پروردگارا آخه خدايا.

---

پسر:باباموقعي كه شما با مامان رفتيد ماه عسل . منم بودم ؟

پدر : آره عزيزم.رفتني پيش من بودي . برگشتني پيش مامان

---

يك روز تلفن خانه به صدا در مي آيد ، زن به مرد مي گويد گوشي را بردار مرده ميگه : زن خودت گوشي را بردار من پيرژامه تنمه

---

به لره ميگن از چه لبي خوشت مياد ميگه لب جوب

---

يه بار يه رشتي ميره امريكا واسه مامانش نامه ميده مادر جان براي من زن بگير عكس بچه منم بفرست

---

ازقزوينيه مي پرسن ازچه ورزشي توكشورراضي هستي

مي گه فوتبال

ميگن چون كه ايران رفته جام جهاني

مي گه نه چونكه رييس فدراسيونش دادكانه

---

ازقزوينيه مي پرسن

چراداماد نميشي.

ميگه :

هنوزبراذرزن موردعلاقه ام راپيدا نكرده ام

---

از تركه مي پرسن كي ميخواي آدم شي ميگه من از اين قرتي بازي ها خوشم نمياد

---

تركه به شكمش ميكه خوب حال ميكني من كارميكنم تومي خوري شكمش مي كه مي خواي من كاركنم توبخور

---

برق خونه تركه قطع ميشه يه ظرف مسي بر ميداره ميره در خونه لره بعد به لره ميگه ببخشين برق دارين يه خورده به من بدين لره بر ميگرده بهش ميكه واقعا" ميگن تركا خرند راست گفتند آخه اگه من برات تو اين ظرف برق بريزم خوب برق ميگردت

---

يه مرده داماد ميشه همون شب تو رختخواب عروس بهش ميگه ميدوني بايد چكار كني داماد ميگه بله هر وقت كسي اومد من ميرم زير تخت

---

يه رشتي با عصبانيت ميگه اين تركا واقعا خرن... من 2 ساله هر چي به اين همسايه تركم ميگم خونه تو اون وره كبرا خانوم زن تو فاطي زن منه ... حاليش نميشه هي مياد خونه من سراغ زن من

---

يه روز تركه ميره امام زاده زيارت مي بينه امام زاده خيلي شلوغه اعصابش خراب ميشه داد مي زنه بابا كم شلوغ پلوغ كنيد پارسال من اومدم ايقدر شلوغ كردين حاجت ها همه قاطي شد من حامله شدم

---

يه تركه كتاب فروشي مي زنه پشت شيشه مي نويسه: جلد دوم قرآن رسيد

---

به قزويني ميگن به كي راي ميدي ميگي علي اقا تزريقاتي مي گن چرا ميگه چون از همه بيشتر كانديده

---

يه روز دو تا ترك سوار پژوميشن يكيشون يه نوار ويدئو رو ميخواد به زور توي ضبط صوت بذاره اون يكي بهش ميگه احمق كودن اين نوار مال تريليه نه پژو

---

يه روز يه رشتيه زنش رورتو فيلم سوپر مي بينه ميگه خوب شد فيلم بود واقعي نبود

---

 

Basteh digeh :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

:lol: akh kheyli ba hal bood

bebinam to torki ya rashti kodoom yekish? :haha:

vali in yeki kheyli behet miyad: يه بار يه رشتي ميره امريكا واسه مامانش نامه ميده مادر جان براي من زن بگير عكس بچه منم بفرست

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bacheh Shemroun ! ( I think you don't know where is Shemroun :D ) .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×